SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

Poslanstvo in vizija

Naše osnovno poslanstvo je omogočiti in približati ljudem zdravo in kakovostno življenje. Z delovanjem na primarnem zdravstvenem nivoju imamo za dosego tega cilja širok nabor številnih orodij. Tako opravljamo kurativne in preventivne preglede, zdravstveno vzgojno izobraževanje ter obiske na domu.

Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju slehernega posameznika, tako bolnika, svojca ali zaposlenega. Ob tem je na prvem mestu kakovost, strokovnost in zaupanje.

Da bi skrb za bolnika ostala na prvem mestu tudi v prihodnje, izvajamo tudi izobraževanje študentov medicine in specializantov družinske medicine.

Naša vizija je ostati oz. postati zdravstveni center družinske medicine z visoko stopnjo zaupanja in zadovoljstva bolnikov, zaposlenih, naših partnerjev ter širšega družbenega okolja občine Duplek.

Doc. dr. Vojislav Ivetić, dr. med. spec. druž. med.

SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

NASLOV
Cesta k Dravi 8,
2241 Spodnji Duplek

E-MAIL
sprejem@savamed.si

TELEFON
+386 (02) 620 2490

Copyright by SAVA MED, d.o.o. 2019. All rights reserved.