Z elektronskim potrjevanjem soglasja za dostop in uporabo informacij izražate svoje strinjanje, da boste prejemali sporočila in vsebine ter sprejeli pogoje za varstvo osebnih podatkov, navedene na naslednji strani.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov in soglasje osebe za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Prek našega seznama prejemnikov vam želimo ponuditi dostop do vseh pomembnih informacij o področjih delovanja SAVA MED d.o.o., ki vas utegnejo dodatno zanimati (v nadaljnjem besedilu: informacije). Za zagotovitev teh informacij je potrebna obdelava vaših osebnih podatkov.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04 s spremembami in dopolnitvami) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljaviti Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L 119/1) potrebujemo vaše soglasje za zagotavljanje storitev dostave informacij. Če želite dostop do informacij, posredovanih s strani podjetja SAVA MED d.o.o., vas prosimo, da posredujete spodaj zahtevane podatke.

Zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov

Vaše zgoraj navedene osebne podatke zbira in obdeluje podjetje SAVA MED d.o.o.. Podjetje SAVA MED d.o.o., bo obdelal dostavljene osebne podatke samo za namen, navedene v tem dokumentu, in jih ne bo uporabljal za druge namene brez vašega predhodnega soglasja.

Za posredovanje sporočil v okviru zgoraj navedenih informacij mora SAVA MED d.o.o., hraniti in uporabljati vaše ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov. Podjetje SAVA MED d.o.o., dopolnjuje vaše znane osebne podatke s pridobljenimi podatki o preteklih in prihodnjih interakcijah, interesih in prednostnem načinu komunikacije za optimizacijo prihodnjih vsebin in njenih prilagoditev vašim individualnim potrebam. Vaši osebni podatki se bodo obdelovali do preklica.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Podjetje SAVA MED d.o.o., lahko vaše osebne podatke posreduje in tretjim osebam, vendar samo:

  • Če predhodno izrazite svoje strinjanje s tem (posebno naknadno soglasje),
  • Če je posredovanje potrebno za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali,
  • Ali če obstaja kakšna druga pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov in če je zagotovljeno varstvo vaših interesov glede varovanja zasebnosti

Pravica do obveščenosti in do preklica

V vsakem trenutku lahko uveljavljate svojo pravico do (i) seznanitve s svojimi osebnimi podatki ki jih shranjuje podjetje SAVA MED d.o.o., (ii) spremembe (vključeno z dopolnitvami in popravki, (iii) izbrisa (vključno z blokiranjem) vaših osebnih podatkov in (iv) ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov.

Svojo zahtevo lahko pošiljate v pisni ali, če želite v elektronski obliki-na:

SAVA MED d.o.o., Cesta k Dravi 8, 2241 Spodnji Duplek

Elektronski naslov: sprejem@savamed.si

Enako velja za preklic soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki ste ga dali predhodno. Soglasje lahko kadar koli prekličete na zgoraj navedeni elektronski naslov ali po pošti.

Preklic soglasja bo veljav za prihodnje obdelave osebnih podatkov in ne bo vplival na zakonitost obdelave osebnih podatkov, preden je SAVA MED d.o.o.,  prejel vaš preklic.

Če bi prišlo do kakršnih koli vprašanj ali ugovorov, se lahko obrnete tudi na Informacijskega pooblaščenca:

Republika Slovenije
Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Elektronski naslov: gp.ipip-rs.si


SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

NASLOV
Cesta k Dravi 8,
2241 Spodnji Duplek

E-MAIL
sprejem@savamed.si

TELEFON
+386 (02) 620 2490

Copyright by SAVA MED, d.o.o. 2019. All rights reserved.