SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

O podjetju


Začetki našega podjetja SAVA MED d.o.o. segajo v november 2003, ko se je mladi nadobudni specializant Vojislav Ivetić, dr. med. s pomočjo starejšega kolega Antona Kolarja Sluge, dr. med. spec. (takrat še v okviru ZD dr. Adolfa Drolca Maribor), podal na pot ustanavljanja druge ambulante družinske medicine v občini Duplek.

V okviru tima naše ambulante v Dupleku, je od leta 2003 do 2006 z Vojislavom Ivetićem, dr. med., kot zdravstveni tehnik sodelovala Tatjana Kangler, zdrav. teh.. Septembra 2006 je Tatjano Kangler, zdrav. teh., zamenjala Lilijana Šoštar, zdrav. teh., ki od takrat predstavlja glavni steber našega tima. Z opravljenim specialističnim izpitom dr. Ivetića in pridobitvijo naziva asistenta (2007 leta), ter kasneje še docenta (2017) na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru, je ambulanta od 2007 leta postala tudi učna baza za študente medicine Mariborske in Ljubljanske Univerze.

Prvega oktobra 2007 smo postali zasebna »Ambulanta družinske medicine Sava« s koncesijo na področju primarnega zdravstvenega varstva občine Duplek. S tem je ambulanta pridobila večjo svobodo strokovnega odločanja in boljšo organizacijo dela. Izpeljala se je posodobitev računalniškega omrežja, kar je omogočalo hitrejše in preglednejše delo. V prijaznem okolju ambulante  smo pacientom ponudili tudi izvajanje osnovnih laboratorijskih preiskav, kar je izredno izboljšalo diagnostični proces. Septembra 2011 smo postali ena izmed prvih ambulant družinske medicine v Sloveniji, ki je pridobila status referenčne ambulante. S tem smo začeli s pomočjo zaposlene diplomirane medicinske sestre, še bolj kakovostno skrbeti za naše bolnike, predvsem na področju preventive in spremljanja kroničnih bolnikov.

Januarja 2013 smo preoblikovali naš pravni status v SAVA MED, d.o.o. in s tem odprli možnost nadaljnjega razvoja, hkrati pa je naša ustanova pridobila pooblastilo Ministrstva za zdravje RS za učno bazo za izvajanje specializacij. Naš prvi specializant je bil Klemen Pašić, dr. med. spec., ki je pri nas delal in se izobraževal v obdobju od  2013 – 2017. Asist. Klemen pašić, dr, med, spec. druž. med., sedaj  uspešno vodi svojo ambulanto in je zaposlen v MEDIKUS d.o.o., Sp. Duplek. Oktobra 2014  se nam je pridružila  Nika Cehtl Vidovič, dr. med, junija 2018 pa  Eva Svatina, dr. med.. Obe še opravljata program specializacije iz družinske medicine v naši ustanovi.

Junija 2019 smo, po dolgoletnih naporih, uspeli pridobili novo koncesijo in dodatni program družinske medicine. Mirjana Krepek, dr. med. spec.druž. med., je nosilec naše nove ambulante od 1.2.2021.

Tudi v prihodnje načrtujemo nadaljnji razvoj, z jasno vizijo visoke kakovosti in skrbi za primarno zdravstveno varstvo v občini Duplek.

SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

NASLOV
Cesta k Dravi 8,
2241 Spodnji Duplek

E-MAIL
sprejem@savamed.si

TELEFON
+386 (02) 620 2490

Copyright by SAVA MED, d.o.o. 2019. All rights reserved.