SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

Naš kolektiv
Doc. dr. Vojislav Ivetić, dr. med., spec. druž. med., je 1999 leta diplomiral na Medicinski fakulteti, Univerze v Beogradu. Po opravljenem sekundarijatu v UKC Maribor (okt 2001 – marec 2002), je delal v ZD Radlje ob Dravi (maj 2002- oktober 2003), nato pa v ZD dr. A. Drolca Maribor od oktobra 2003 do septembra 2007. Marca 2007 je uspešno opravil specialistični izpit iz družinske medicine na Katedri za družinsko medicino, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ter septembra 2015. leta na isti ustanovi tudi uspešno zaključil doktorski študij s področja biomedicine – socialna medicina. Naslov njegove doktorske disertacije je bil »Medicinsko nepojasnjena stanja v ambulanti družinske medicine«. Leta 2007 je bil izvoljen za asistenta na Katedri za družinsko medicino, Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru, od leta 2017 pa ima naziv docenta v isti ustanovi. Vključen je v izvajanje dodiplomskega in podiplomskega pouka na obeh Medicinskih fakultetah v Sloveniji, je glavni mentor za specializacijo iz družinske medicine, nadzorni zdravnik Zdravniške zbornice Slovenije za področje družinske medicine, vodja modula »Medicinsko nepojasnjena stanja« za specializante družinske medicine. Področje njegovega raziskovalnega dela je večinoma usmerjeno v vztrajne telesne simptome in načine njihove razlage, področje psihosomatike in veščine komunikacije. Trenutno se izobražuje na psihoterapevtskem področju KVT (kognitivno vedenjske terapije) in TA (transakcijske analize), ter uspešno predava in uči doma in v tujini. Od novembra 2003 redno dela v svoji ambulanti v Sp. Dupleku. Je ustanovitelj in direktor našega podjetja SAVA MED d.o.o.
Mirjana Krepek, dr. med., spec. druž. med., je leta 2010 diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu v UKC Maribor, se je zaposlila v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Leta 2017 je uspešno opravila izpit iz družinske medicine na Katedri za družinsko medicino Univerze v Ljubljani. Od februarja 2021 je del našega tima in nosilka programa družinske medicine v naši drugi, novi ambulanti.
Nika Cehtl Vidovič, dr. med., specializantka družinske medicine, je diplomirala na Medicinski fakulteti, Univerze v Mariboru. Je zaposlena v ZD Maribor, v naši ustanovi pa od oktobra 2014 opravlja ambulanto delo zdravnice pod nadzorom glavnega mentorja Doc. dr. Vojislava Ivetića, dr. med., spec. druž. med. Njeno izobraževanje poteka v skladu s programom specializacije v okviru Katedre za družinsko medicino MF v Ljubljani.
Eva Svatina, dr.med., specializantka družinske medicine, je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in je pri nas zaposlena od junija 2018. Opravlja ambulantna dela zdravnice pod nadzorom glavnega mentorja Doc. dr. Vojislava Ivetića, dr. med., spec. druž. med. ter se izobražuje v skladu s programom specializacije v okviru Katedre za družinsko medicino MF v Ljubljani. Od septembra 2018 je vpisana v podiplomski, doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija, Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru.
Lilijana Šoštar, zdrav. teh. v našem timu opravlja delo srednje medicinske sestre.Po končani srednji zdravstveni šoli leta 1985, se je kot zdravstveni tehnik zaposlila v Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca v Mariboru, kjer je v različnih ambulantah (obratna ambulanta Livarna, Elektrokovina, TVT ter ambulanta v Novi vasi) pridobila veliko izkušenj. Od septembra 2006 skupaj z Doc. dr. Vojislavom Ivetićem, dr. med., spec. druž. med., opravlja delo v naši prvi dupleški ambulanti, in poskuša pomagati vam, ki nas v ambulanti obiskujete. Ob rednem delu se nenehno strokovno izobražuje in  pridobiva dodatne veščine s področja cepljenja, odvzemov krvi, itd.
Nuša Ploj, dipl. med. sestra, je diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. Z našo ustanovo sodeluje že od študentskih let in sicer od leta 2014. Opravlja delo sestre na sprejemu, prevezovalnici, izvaja cepljenje, odvzeme krvi, itd.
Karmen Koser, dipl. med. sestra, je diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru in se je našem timu pridružila novembra 2017. Od takrat je tudi nosilec in izvajalec dela v naši referenčni ambulanti. Pred tem je delovne izkušnje nabirala v zasebni ambulanti družinske medicine Nina Mileusnić, dr. med. v Dornavi.SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

NASLOV
Cesta k Dravi 8,
2241 Spodnji Duplek

E-MAIL
sprejem@savamed.si

TELEFON
+386 (02) 620 2490

Copyright by SAVA MED, d.o.o. 2019. All rights reserved.