SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

Naročanje


ZA OBISK V AMBULANTI SE JE POTREBNO NAROČITI!

IZJEMA SO AKUTNO BOLNI IN  NUJNI PRIMERI!

NAČINI NAROČANJA

AMBULANTA 1

(Doc. dr. Vojislav Ivetić, dr. med., spec. druž. med.):

  • Osebno v ambulanti v času urnika ambulant (v času širjenja SARS-CoV-2 (koronavirus) LE IZJEMOMA !)
  • Na telefonski številki: 02 620 2490 med 12.00 – 14.00 (ponedeljek, sreda in četrtek), 16.30. – 18.30 (torek) in 11.00 – 13.00 (petek)
  • Pisno po navadni pošti na naslov: Sava Med d.o.o. (ambulanta dr. Ivetić), Cesta k Dravi 8, Spodnji Duplek
  • Po elektronski pošti na naslov: sprejem@savamed.si (priporočamo ta način v času širjenja SARS-CoV-2 (koronavirus) !)

AMBULANTA 4

(Mirjana Krepek, dr. med., spec. druž. med.):

  • Osebno v ambulanti v času urnika ambulant (v času širjenja SARS-CoV-2 (koronavirus) LE IZJEMOMA !)
  • Na telefonski številki: 02 620 2499 med 12.00 – 14.00 (ponedeljek, sreda in četrtek), 16.30. – 18.30 (torek) in 11.00 – 13.00 (petek)
  • Pisno po navadni pošti na naslov: Sava Med d.o.o. (ambulanta dr. Krepek), Cesta k Dravi 8, Spodnji Duplek
  • Po elektronski pošti na naslov: sprejem4@savamed.si (priporočamo ta način v času širjenja SARS-CoV-2 (koronavirus) !)

Naročite se dva do tri dni vnaprej. Predviden čas čakanja naročenih pacientov v čakalnici je do 30 minut. Nujne primere obravnavamo brez predhodnega naročila in imajo absolutno prednost.

Pooblaščena oseba za vodenje naročilne knjige je Lilijana Šoštar, zdr. teh.

Za preventivni pregled in redni letni pregled kroničnega bolnika se lahko naročite pri Karmen Koser, dipl. med. sestra, na e-naslovu: dms@savamed.si

Stalno terapijo in napotnice za kontrolne specialistične preglede naročite en dan pred prevzemom.

Na dan, ko ste zboleli in ne morete oditi v službo, nas je potrebno isti dan ( oziroma prvi naslednji delovni dan ) obvestiti, ter se dogovoriti za bolniški stalež in termin prihoda v ambulanto.

Akutno bolni, ki potrebujete takojšnjo pomoč, lahko pridete v ambulanto nenaročeni, vendar imajo pri pregledu naročeni pacienti prednost. Izjema so hujše zdravstvene prizadetosti.

SPREMEMBE URNIKA V ČASU DOPUSTOV SPREMLJAJTE NA NAŠEM TELEFONSKEM ODZIVNIKU, PISNIH OBVESTILIH NA VSTOPU V NAŠE AMBULANTE IN NA NAŠI SPLETNI STRANI !

IZVEN DELOVNEGA ČASA JE ZDRAVNIŠKA POMOČ ZA NUJNE PRIMERE DOSEGLJIVA V PROSTORIH UKC ( V PREHOSPITALNI ENOTI ), Ljubljanska  5, 2000 Maribor

V ZELO NUJNIH PRIMERIH POKLIČITE ŠTEVILKO 112!

SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.

NASLOV
Cesta k Dravi 8,
2241 Spodnji Duplek

E-MAIL
sprejem@savamed.si

TELEFON
+386 (02) 620 2490

Copyright by SAVA MED, d.o.o. 2019. All rights reserved.